Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Επαφές σε λίστα widget (AdFree) - Contacts in a list widget (AdFree)

Το widget για εμφάνιση των επαφών σας σε μορφή λίστας παρέχεται πλέον και σε έκδοση χωρίς διαφημίσεις (επί πληρωμή).

Βρείτε το εδώ:The widget which shows your contacts as a list is now also available as an ad-free (paid) app.

You can find it here:
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Android Color Picker

Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες για Android που υλοποιούν color pickers. Μία αρκετά καλή και εύκολη στη χρήση (αν και έχει καιρό να συντηρηθεί) είναι η παρακάτω:

android-ColorPickerPreference

Είναι υλοποιημένη σαν library (επομένως την προσθέτουμε σαν reference στο project μας) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ο πιο γρήγορος είναι ως εξής:

 import net.margaritov.preference.colorpicker.ColorPickerDialog; 
 ... 
 ColorPickerDialog cpd=new ColorPickerDialog(context, Color.BLACK);//το Color.BLACK είναι το αρχικό χρώμα 
 //μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε χρώμα  
 cpd.setAlphaSliderVisible(true); //προαιρετικό, αν θέλουμε να επιλέγουμε διαφάνεια  
 cpd.setOnColorChangedListener(onColorChangedListener); //για να πάρουμε πίσω το επιλεγμένο χρώμα στην activity μας  
 cpd.show();  

Και ο listener στον οποίο παίρνουμε το επιλεγμένο χρώμα:

 private ColorPickerDialog.OnColorChangedListener onColorChangedListener=new ColorPickerDialog.OnColorChangedListener(){ 
   @Override 
   public void onColorChanged(int color) { 
      //η color περιέχει το επιλεγμένο χρώμα 
      //εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 
   } 
 }; 

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Εφαρμογές Android στο PC

Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί διάφορες εφαρμογές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε εφαρμογές Android στο PC μας.

Μία από αυτές είναι το bluestacks, το οποίο ουσιαστικά προσομοιώνει τη λειτουργία ενός κινητού τηλεφώνου Android. Η εφαρμογή είναι δωρεάν (τουλάχιστον για την ώρα) και εύκολη στη χρήση, μιας και ουσιαστικά χειρίζεσαι ένα κινητό τηλέφωνο με το ποντίκι. Η εγκατάσταση εφαρμογών γίνεται μέσα από το Play Store.

Υπάρχουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες, όπως το andyroid, το οποίο όμως απαιτεί περισσότερους πόρους.

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

android:imeOptions και android:inputType

Για να δουλέψει σωστά το XML attribute android:imeOptions (π.χ. actionDone σε ένα edittext) πρέπει να έχουμε ορίσει και το attribute android:inputType (π.χ. number)

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Πάτα και Πέτα - Square Bird Game

Ένα απλό παιχνίδι που ακολουθεί τη γνωστή πλέον τακτική του "πάτα και πέτα". Πατήστε στην οθόνη για να πετάξει το πουλί και να περάσει τα εμπόδια.
Βρείτε το εδώ:

Get it on Google Play

A simple game in the popular "tap and fly" manner. Tap the screen to make the bird fly and go through the obstacles.
Find it here:

Get it on Google Play
Σελιδοδείκτες σε λίστα widget - Bookmarks in a list Widget

Ένα απλό widget που δείχνει τους σελιδοδείκτες (bookmarks) του κινητού σας (από τον stock browser του Android ή/και τον Google Chrome) σε μια κυλιόμενη λίστα.
Βρείτε το εδώ:

Get it on Google Play

This is a simple widget that shows your bookmarks (from Android's stock browser or Google Chrome) as a scrollable list.
Find it here:

Get it on Google Play
Η εφαρμογή είναι ελεύθερο λογισμικό: https://github.com/jvlach/BookmarksListWidget
This app is Open Source Software: https://github.com/jvlach/BookmarksListWidget