Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Βοήθεια για μεταφράσεις - Help on translations

Αν κάποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει στη μετάφραση των εφαρμογών σε άλλες γλώσσες (εκτός των αγγλικών και γαλλικών), μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.

If you can (and want to) help on translating the apps to other languages, besides English and French, please contact me.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Επαφές σε λίστα - Contacts in a list (widget)

Ένα απλό widget που δείχνει τις επαφές του κινητού σας (όλες, αγαπημένες ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα) σε μια κυλιόμενη λίστα. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε SMS.
Βρείτε την εδώ:

Get it on Google Play

This is a simple widget that shows your phone contacts (all, favorites-starred or any other group) as a scrollable list. You can call or send SMS to any of your contacts.
Find it here:

Get it on Google Play