Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Android emulator: unfortunately, launcher has stopped

Αν στον Android emulator εμφανίζεται το μήνυμα "unfortunately, launcher has stopped", τότε πρέπει να αυξήσουμε το VM heap στην Virtual device που χρησιμοποιούμε (μέσω του AVD Manager)