Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Βοήθεια για μεταφράσεις - Help on translations

Αν κάποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει στη μετάφραση των εφαρμογών σε άλλες γλώσσες (εκτός των αγγλικών και γαλλικών), μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.

If you can (and want to) help on translating the apps to other languages, besides English and French, please contact me.